Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


Redaktor naczelny:

Marek Kordos matematyk

Inni:

Marcin Adamski matematyk, rysunki techniczne, skład numeru
Wiktor Bartol matematyk
Emilia Bojańczyk okładki i rysunki
Ewa Czuchry fizyk
Maria Donten-Bury matematyk, redaktor działu matematyki
Tomasz Idziaszek informatyk, redaktor działu informatyki
Krystyna Kordos polonista, sekr. redakcji
Tomasz Kwast astronom
Anna Ludwicka matematyk, grafik
Jakub Radoszewski informatyk
Anna Rudnik matematyk
Krzysztof Rudnik matematyk
Witold Sadowski matematyk
Krzysztof Turzyński fizyk, zastępca redaktora naczelnego
Andrzej Walat informatyk
Piotr Zalewski fizyk
Spację w adresie należy zamienić na @.