Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402

Wybór artykułów archiwalnych: www.wiw.pl/delta/

Wybór artykułów w języku angielskim: www.mimuw.edu.pl/delta/

Wybór artykułów Małej Delty: eduseek.interklasa.pl/delta/

Foton - pismo dla nauczycieli fizyki i ich uczniów