XXX Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie: Antoni Leon Dawidowicz - przewodniczący, Marcin Hauzer, Marek Kordos, Maria Lupa, Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Jarosław Wróblewski, na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2008 roku w Częstochowie, po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagą dobór tematu, treść pracy i sposób jej prezentacji postanowiło:

1) przyznać złoty medal i nagrodę pieniężną 1300 zł ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kalkulator naukowy CASIO FX-991ES ufundowany przez firmę Zibi Joachimowi Jelisiejewowi z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za pracę "Nierówności między średnimi";CASIO FX-991ES
2) przyznać dwa srebrne medale i nagrody pieniężne po 1000 zł ufundowane przez MEN oraz kalkulatory naukowe CASIO FX-85ES ufundowane przez firmę Zibi
  • Marthcie Ubik z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie za pracę pt. "Punkty charakterystyczne na prostej Eulera";
  • Adamowi Wyrzykowskiemu z Gimnazjum nr 8 w ZSO nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie za pracę pt. "Podzielność liczb w poziomych rzędach trójkąta Pascala";
CASIO FX-85ES
3) przyznać dwa brązowe medale i nagrody pieniężne po 700 zł ufundowane przez MEN oraz kalkulatory naukowe CASIO FX-82ES ufundowane przez firmę Zibi
  • Mikołajowi Bińkowskiemu z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie za pracę pt. "Combinatorial Nullstellensatz w kombinatoryce przestrzennej";
  • Jackowi Rzeniewiczowi z I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku za pracę pt. "Numeryczne rozwiązywanie problemów matematycznych";
CASIO FX-82ES
4) wyrazić podziękowania i wręczyć dyplomy honorowe oraz nagrody pieniężne po 400 zł ufundowane przez MEN nauczycielom - opiekunom laureatów: Michaiłowi Borsukowi, Andrzejowi Daszke, Jackowi Dymelowi oraz Piotrowi Grzeszczukowi.
Ponadto wszyscy finaliści i opiekunowie prac otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe ufundowane przez sponsorów:
Casio kalkulatory.pl
Wydawnictwa Naukowo Techniczne
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwo Nowik