Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki to zawody elitarne. Zwyciężyć w nim można jedynie wtedy, gdy przedstawi się samodzielne matematyczne dokonanie. Nic dziwnego, że jego laureaci są potem (po ćwierćwieczu to już wiadomo na pewno) wybitnymi matematykami. Tak się nawet zdarzyło, że w 2003 roku opiekunką zdobywczyni złotego medalu była laureatka jednego z pierwszych Konkursów - dziś już profesor jednego z czołowych uniwersytetów. Ale nie jest to regułą - ciekawe prace otrzymujemy z wielu szkół z różnych regionów Polski.Wyniki XXX Konkursu Uczniowskich Prac z MatematykiFormularz zgłoszeniowyRegulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki1.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego i redakcję miesięcznika Delta, przy poparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół.
3.

Konkurs składa się z eliminacji i finału.
4.

W eliminacjach bierze udział każdy uczeń, który w terminie do 1 kwietnia prześle pod adresem redakcji Delty jeden egzemplarz swojej pracy matematycznej. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: adres prywatny autora, klasa, nazwa i adres szkoły; imię, nazwisko i adres opiekuna pracy. (Można wydrukować i wypełnić formularz)
5.

Praca powinna zawierać samodzielny wkład ucznia i pełną informację o źródłach, z których korzystał jej autor. Prace czysto kompilacyjne nie będą dopuszczone do finału konkursu.
6.

Prace nadesłane na eliminacje zostaną ocenione przez Jury Konkursu i kompetentnych recenzentów. Te spośród prac, które spełniają warunki konkursu, zostaną zakwalifikowane przez Jury do finału. Finał odbędzie się w trakcie dorocznej Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
7.

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do finału zostaną przesłane autorom prac i ich opiekunom przed końcem roku szkolnego.
8.

Finaliści i opiekunowie ich prac otrzymają od Zarządu Głównego PTM zaproszenia do udziału w Sesji na koszt Towarzystwa.
9.

Finał polega na wygłoszeniu (nie odczytaniu) przez ucznia, podczas specjalnego otwartego posiedzenia Sesji, referatu (trwającego nie dłużej niż 15 minut) i wzięciu udziału w dyskusji na temat, któremu poświęcona była praca.
10.

Rezultaty finału oceni Jury Konkursu. Jury będzie brało pod uwagę, oprócz merytorycznej wartości pracy, również samodzielność i oryginalność ujęcia tematu oraz przebieg referatu i dyskusji. Jury przyznaje medale: złoty, srebrny i brązowy, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
11.

Ogłoszenie wyników finału następuje w trakcie Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Medale wręcza Prezes Towarzystwa. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują dyplomy.
12.

Wyniki konkursu i skrót zwycięskiej pracy będą opublikowane w miesięczniku Delta.
13.

Jury Konkursu jest powoływane przez Zarząd Główny PTM na wniosek Komitetu Redakcyjnego Delty.