Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545

Programy:

Autor: Przemysław Kiciak
Wypełnianie przestrzeni (download) (Linux), 174KB
Wypełnianie przestrzeni (download) (Windows), 139KB

UWAGA:
Aby program działał poprawnie system powinien być wyposażony w biblioteli OpenGL, w tym bibliotekę GLUT. Biblioteka dołączona do wersji Windowsowej działa w systemie NT. Dla amatorów programowania dołączone są pliki źródłowe w języku C.Autor: Jerzy Ginter
Trzeba podleźć, gdzie się nie da przeleźć, czyli o numerycznym opisie ruchów (download)


Obrazki:

Pewna galeria Przemysław Kiciak

Fraktalne obrazy reaktora chemicznego Marek Berezowski