Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (12/2010):

  Fenomen rozkładu Benforda   Jakub Szymanowski
  Słowa pierwsze   Jakub Radoszewski
  Mira Ceti - Cudowna Wieloryba   Agnieszka Majczyna, Mirosław Należyty
  Czy pi jest constans   Piotr Kopacz
  Kącik przestrzenny (5): Prostopadłośc prostych i płaszczyzn   Michał Kieza
  Kącik przestrzenny (5): Zadania dodatkowe   Michał Kieza
  Ziomkowie i Wszechświat   Krzysztof Turzyński
  Amatorskie pomiary meteorologiczne: Kamera całego nieba   Krzysztof Markowicz
  XXXII Konkurs Uczniowskich prac z matematyki   
  Ile genów, ile genomów w człowieku?   Magdalena Fikus
  Ruch obrotowy bryły sztywnej, część II   Stanisław Bednarek
  XXVII Ogólnopolski Sejmik Matematyków   
  Aktualności   Piotr Zalewski
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Informatyczny kącik olimpijski (36): Zagadka   Tomasz Kulczyński
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Patrz w niebo: grudzień     Tomasz Kwast
  Jeszcze o wodzie na Marsie     Tomasz Kwast
  Własność Darboux w geometrii   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku