Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (10/2010):

  Trójkątny dywan Sierpińskiego na znaczkach pocztowych   Jan Swadźba
  Dobra dekada dla liczb pierwszych   Adam Grygiel
  Wzór Bayesa a świńska grypa   Piotr Dworniczak
  Wyobraźmy sobie...   Magdalena Fikus
  Jak opisać ładny język?   Maria Donten-Bury
  Dlaczego woda wylewa się z wiadra   Maciej Lisicki
  Aktualności   Piotr Zalewski
  Olimpiada Informatyczna   
  Przestrzenie ilorazowe, czyli sklejanie kartki papieru   Andrzej Orłowski
  Współczynniki ilorazowe modulo m   Tomasz Idziaszek
  Ruch obrotowy bryły sztywnej   Stanisław Bednarek
  Zadania   
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Patrz w niebo: listopad     Tomasz Kwast
  Na krańcach Wszechświata     Tomasz Kwast
  Izogonalne   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku