Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (08/2010):

  Jak działa słońce   Marcin Kiraga
  Zegar słoneczny   Jan Gaj
  Ogniwa słoneczne   Konrad Dziatkowski
  Uwaga! Słońce   Piotr Zalewski
  Co starego pod Słońcem   Michał Gawlikowski
  Orbity zamknięte w zagadnienu trzech ciał   Andrzej Palczewski
  Wielkie znaczenie małego otworu. Korzenie fotografii   Anna Ludwicka
  Wielkie znaczenie małego otworu c.d.   Anna Ludwicka
  Barwy Słońca   Grzegorz Derfel
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: Czy można biegac po wodzie   Piotr Zalewski
  Informatyczny kącik olimpijski (33): Inspektor   Tomasz Kulczyński
  Poznajemy właściwości tarcia. Część IV: Tarcie w cieczach i gazach   Stanisław Bednarek
  Księżyce Hipokratesa   Joanna Jaszuńska
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Patrz w niebo: sierpień     Tomasz Kwast
  Co planeta może zrobić gwieździe     Tomasz Kwast
  Zielony promień   Piotr Zalewski


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku