Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (05/2010):

  Ciągi Fareya   Jakub Pawlewicz
  Jak skupiać światło przy użyciu drukarki i folii i co z tego wyniknąć może   Aleksander M. Kubica i Wiktor A. Pilewski
  Amatorskie pomiary meteorologiczne: pomiar widzialności i współczynnika ekstyncji   Krzysztof Markowicz
  2009 - Rok Astronomii. Rozstrzygnięcie konkursu zadań i podsumowanie wyników   
  Oswajanie nieskończoności. Iana Stewarta opowieść o matematyce   Wiktor Bartol
  Kratki    Marek Kordos
  Równania diofantyczne kwadratowe jednorodne    Andrzej Schinzel
  Informatyczny kącik olimpijski: Pudełka   Tomasz Kulczyński
  Poznajemy właściwości tarcia (1)   Stanisław Bednarek
  Kącik przestrzenny: Wpisywanie czworościanu w równoległościan   Tomasz Kulczyński
  Kącik przestrzenny: Zadania dodatkowe   
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: Organiczne przełączniki optyczne   Piotr Zalewski
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Patrz w niebo. Maj     Tomasz Kwast
  Wyjście w przestrzeń   Joanna Jaszuńska
  Rozwiązanie łamigłówki "Rudy osioł" w zaledwie 116 ruchach   Jakub Radoszewski


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku