Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (04/2010):

  Paradoks dni urodzin i pokrewne, czyli o pewnych zagadnieniach związanych z rozmieszczaniem kul w komórkach   Tomasz Nikodem
  Potrójne urodziny   Michał Adamaszek
  Amatorskie pomiary meteorologiczne   Krzysztof Markowicz
  Zobaczyć chaos: potęga intelektu (nie moc obliczeniowa)    Jarosław Górnicki
  O pwenym zadaniu, czyli jak działy matematyki się przenikają   Michał Pilipczuk
  Jeszcze jedno zadanie konstrukcyjne    Wojciech Guzicki
  Pokrycie wierzchołkowe kontratakuje    Marcin Pilipczuk
  Ta sama funkcja trzema sposobami   
  Informatyczny kącik olimpijski: Trening   Tomasz Kulczyński
  Jakie obrazy są wytwarzane przez soczewki   Stanisław Bednarek
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: Krople na pajęczynie   Piotr Zalewski
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Patrz w niebo. Kwiecień     Tomasz Kwast
  Kolorowe szachownice   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku