Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (03/2010):

  221464505, czyli jeszcze raz o potęgach dwójki   Paweł Strzelecki
  O rysowaniu zderzeń   Maciej Lisicki
  Nierówność Schwarza a fizyka cząstek elementarnych    Tomasz Tkocz
  Od nazwy do konkretnej maszyny    Marek Marczykowski
  Reguła czy przypadek?   
  Informatyczny kącik olimpijski: Maszyna Fibonacciego   Tomasz Kulczyński
  Jaki dzień tygodnia    Maciej Bryński
  Olimpiada lingwistyczna
  Kącik przestrzenny: najmocniejsze twierdzenie stereometrii   Michał Kieza
  Kącik przestrzenny: zadania dodatkowe   
  Badamy zdolność skupiającą soczewek   Stanisław Bednarek
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: LHC - początek sezonu łowieckiego   Piotr Zalewski
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Patrz w niebo. Marzec     Tomasz Kwast
  Dobrze się składa   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku