Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (01/2010):

  Przez 32   Jakub Radoszewski
  Jeszcze jeden wzór na pole trójkąta   Andrzej Wrzesień
  W lunaparku   Krzysztof Turzyński
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Zobaczyć chaos: czar obliczeń dwójkowych    Jarosław Górnicki
  Labirynt    Krzysztof Piecuch
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: Co się działo z litem   Piotr Zalewski
  Oszacowanie sumy długości przekątnych   Martha Ubik
  Kącik przestrzenny: Metoda siatek   Michał Kieza
  Metoda siatek - zadania dodatkowe
  Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część II)   Stanisław Bednarek
  Informatyczny kącik olimpijski: Posłańcy   Tomasz Kulczyński
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Patrz w niebo. Styczeń     Tomasz Kwast
  Jednokładności   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku