Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544402


 

Spis treści (12/2009):

  Wielościany Catalana   Tadeusz E. Dorozinski i Zdzisław Pogoda
  Średnio lepiej   Piotr Chrząstowski
  Tableau Younga i prawo haczykowe   Łukasz Bieniasz-Krzywiec
  XXVI Ogólnopolski Sejmik Matematyków   
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Zadania   
  Rudy osioł   
  Rudy osioł - podejście informatyczne   Jakub Radoszewski
  Środek potęgowy trzech okręgów   Wojciech Guzicki
  Berstery rentgenowskie   Agnieszka Majczyna
  Recenzja: George Polya, "Jak to rozwiązać"   
  Kosmiczna linijka. Mikrofalowe promieniowanie tła   Bożena Czerny i Agnieszka Janiuk
  XXXI Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki   
  Doświadczenia z elastyczną kulą wodną (część I)   Stanisław Bednarek
  Aktualności (nie tylko) fizyczne: Nobel dla majstrów świata   Piotr Zalewski
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Informatyczny kącik olimpijski: Odgadywanie funkcji   Tomasz Kulczyński
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Patrz w niebo. Grudzień     Tomasz Kwast
  Déjà vu   Joanna Jaszuńska


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku