Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (12/08):

  Notacja polska, czyli beznawiasowa symbolika Łukasiewicza   Antoni Mazurkiewicz
  Pociemnienie brzegowe   Marcin Kiraga
  Trójkątne liczydło Pascala   Kamil Woźnica
  XXX Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki   
  mmm z wizytą w Delcie   
  XXV Ogólnopolski Sejmik Matematyków   
  Wieloliście    Wojciech Guzicki
  O twierdzeniu Kreina-Milmana    Łukasz Grabowski
  Od prawa Archimedesa do łodzi podwodnej   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Wzory i programy    Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (15)- strażnik w muzeum    Filip Wolski
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku