Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (12/07):

  Liczby doskonałe   Włodzimierz Holsztyński
  Nieparzyste liczby doskonałe   Władysław Narkiewicz
  Logomotywy: O algorytmice, probabilistyce i programowaniu funkcyjnym   Andrzej Walat (-> aneks z rozwiązaniem)
  O przyszłości astronomii   Z Bohdanem Paczyńskim rozmawia Grzegorz Wrochna
  Matematyka a krokodyle, proporcja płci i przetrwanie gatunku   Marek Bodnar
  Gwiazdki   Marek Kordos
  Pakowanie prezentów   Marcin Hauzer
  Współczesne metody kompresji bezstratnej   Przemysław Skibiński
  Koszt zamortyzowany   Adam Malinowski
  Ogólnopolski Sejmik Matematyków   
  Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki   
  Informatyczny kącik olimpijski (3)   Filip Wolski
  Wykrywamy dia- i paramagnetyki   Stanisław Bednarek
  Co ma piernik do wiatraka, czyli o &sigma-ciałach i rozkładzie Poissona    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku