Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (12/04):

  Gwiazda Betlejemska Jadwiga Donatowicz
  Arytmetyka supełków Agnieszka Janiak-Osajca, Zdzisław Pogoda
  Twierdzenie Napoleona -- uogólnienie Joanna Jaszuńska
  Oczywiste? Wiktor Bartol
  Kardioida jest wszystkim -- proszę spojrzeć Marek Kordos
  Co dały zaćmienia Słońca? Tomasz Kwast
  Słupy na niebie Mikołaj Korzyński
  Z nożyczkami na Pitagorasa Marek Kordos
  Równanie Pitagorasa Wojciech Guzicki
  Czy łatwiej uciec przed słoniem, czy przed nieskończonością?
    Jacek Jasiak
  XXVI Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
  XXI Ogólnopolski Sejmik Matematyków
  Język genów Paweł Poręba


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku