Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545

W numerze (12/03):

Dziwny atraktor Lorenza Mirosław Lachowicz
Kondensacja Bosego-Einsteina
Genetyka: zawrót głowy od sukcesów Magdalena Fikus
Kwantowa teleportacja
Wielkie Twierdzenie Fermata Jerzy Browkin
Model standardowy oddziaływań cząstek elementarnych Jan Kalinowski
Klasyfikacja skończonych grup prostych Zbigniew Marciniak
Pozasłoneczne układy planetarne Michał Różyczka
Wzór Blacka-Scholesa Andrzej Palczewski
Kosmiczny teleskop Hubble'a
Neutrina Danuta Kiełczewska, Ewa Rondio
Mikrofalowe promieniowanie tła Michał Jaroszyński
Okres trzy wywołuje chaos
Czterowymiarowa hipoteza Poincarego czyli wyniki Freedmana
Zdzisław Pogoda
Egzotyczne ,czyli wyniki Donaldsona Zdzisław Pogoda
Trzydziestka na trzydziestolecie
Własny (podłączony) komputer
Nano
Zagadnienie czterech barw Paweł Strzelecki
Falki Przemysław Wojtaszczyk
Stała kosmologiczna Marek Demiański
Stała Feigenbauma
Rozbłyski promieniowania gamma Marcin Kiraga
Ciemna materia Marek Demiański