Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (10/07):

  Automat do badania algorytmów   Przemysław Kiciak
  Liczby przestępne i twierdzenie Liouville'a   Michał Krych
  Modele dyskretne a modele ciągłe w biomatematyce   Urszula Foryś
  Grać albo nie grać?   Andrzej Walat
  W dowolnie małym kącie wierzchołkowym są wszystkie proste przechodzące przez jego wierzchołek   Marek Kordos
  3x+1   Wiktor Bartol
  Liftowane piłki, czyli rzecz o efekcie Magnusa   Stanis/law Bednarek
  Równanie Pitagorasa w kongruencjach   Anna Silka i Tomasz Szemberg
  Informatyczny kącik olimpijski (1)   Filip Wolski
  Punkty Lagrange'a   Tomasz Kwast
  Jak oceniamy ryzyko?    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku