Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (10/06):

  Fizyczne mechanizmy działania narządu słuchu   W. Wiktor Jędrzejczak
  Czy kosmiczna zupa jest za słona?   Wojciech A. Hellwing
  Uderz młotkiem, a stanie się światło!   Krzysztof Rejmer
  Fotografia mikroskopowa   Tadeusz Stacewicz, Andrzej Gołębiewski
  O pewnym równaniu diofantycznym   Maria Chiara Brambilla
  Całka Lebesgue'a musi odejść?   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku