Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (10/05):

  Interferencja fullerenów   Paweł Tomasz Pęczkowski
  Maksymalizacja zysków zarządzanego kapitału w różnych typach
  gier ekonomiczno-hazardowych   Piotr Wołowik
  Zobaczyć niewidzialne (czyli bezdotykowy pomiar temperatury)
  Wiera Oliferuk, Michał Korch
  Zobaczyć niewidzialne (czyli bezdotykowy pomiar temperatury)
  ciąg dalszy
  Mała Delta: Jednoznaczność rozkładu na składniki   Wiktor Bartol
  Średnie w trapezie   Joanna Jaszuńska
  Ciągi jednomonotoniczne, funkcje supermodularne i nierówności
  Lech Stawikowski
  Kącik biologiczny - Chromosomowe układanki    Anna Lorenc
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku