Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (10/04):

  Aby nie widzieć Słońca... czyli detektory ultrafioletu Aneta Drabińska
  Obroty w zadaniach geometrycznych Piotr Grzeszczuk
  Dyfrakcja na palcu Mikolaj Korzyński
  Suma pochodnych Lev Kourliandtchik
  Rozkład ładunku elektrycznego w dwuwymiarowym przewodniku
  Roman Werpachowski
  Uogólniony wzór Eulera dla wielościanów Adam Piwocki
  O śmieciach Anna Lorenc, Jarek Bryk


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku