Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (9/08):

  Inwestowanie na giełdzie, czyli czy warto mierzyć ryzyko?   Mariusz Baryło
  Liczby na językach   
  Najprostszy (?) komputer   Michał Adamaszek
  Co liczy komputer   Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (12) - najdłuższy wspólny podciąg inaczej   Filip Wolski
  Zmodyfikowane wielomiany i twierdzenie Erdosa   Czesław Bagiński i Edmund R. Puczyłowski
  Badamy figury Lissajous    Stanisław Bednarek
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku