Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (09/07):

  Oblicza informatyki   Władysław M. Turski
  Najprostszy algorytm sortowania   Michał Adamaszek
  Gry nieskończone   Paweł Parys
  Defilada z komputera   Andrzej P. Urbański
  O dwóch równoważnych problemach   Jakub Radoszewski
  Wyznaczamy współczynnik napięcia powierzchniowego   Stanisław Bednarek
  Metody Monte Carlo    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku