Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (8/08):

  Miara ważności   Krzysztof Diks
  Mebibajty i teraflopsy   Michał Adamaszek
  Miara informacji   Eryk Kopczyński
  Pole i objętość   Marek Kordos
  Zabawy z miarą   Wiktor Bartol
  Miara liczności   Leszek Kołodziejczyk
  Jak mierzymy odległości kosmiczne?   Tomasz Kwast
  Zbiory niemierzalne   Piotr Zakrzewski
  Pomiar kwantowy   Ewa Czuchry
  Logomotywy: Odległość, która nie jest metryką   Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (11) - szukamy pola areału   Filip Wolski
  Wyznaczamy współczynnik lepkości cieczy    Stanisław Bednarek
  Całkowanie po tuszy    Jerzy Tyszkiewicz
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku