Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (08/07):

  Leonhard Euler (1707-1783)   Wojciech Guzicki, Marek Kordos
  Euler i kombinatoryka   Wojciech Guzicki
  Euler i nieporządek   Wojciech Guzicki
  Euler i liczba e   Przemysław Wojtaszczyk
  Euler i obroty Ziemi   Mikołaj Korzyński
  Euler i teoria liczb   Jarosław Wróblewski
  Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele - dowód Eulera Wiktor Bartol
  Stała Eulera-Mascheroniego   Marcin Hauzer
  Równania Eulera-Lagrange'a   Włodzimierz Piechocki
  Mechanika płynów   Piotr Zalewski
  Wzór Eulera   Marek Kordos
  Ciąg Eulera-Jaczewskiego    Michał Szurek
  Lina Eulera    Ewa Czuchry
  O igle Buffona nieco inaczej    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku