Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (08/05):

  Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna dobiega siedemnastki
  Stanisław Waligórski
  Zadanie z pierwszej Olimpiady   
  Bardzo dziwny algorytm szukania wzorca w słowie   Wojciech Rytter
  Taniec gordyjski   Piotr Chrz±stowski
  Komputery kwantowe   Jakub Zieliński
  Ujarzmianie złożono¶ci   Andrzej Walat
  Komety, trygonometria i komputer    Grzegorz Sitarski
  Samoistne powstawanie korków    Robert Żak
  Ewolucja geometryczna, czyli jak powstało oko   Paweł Poręba
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku