Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (08/04):

  Grupy i magiczna sztuczka Czesław Bagiński, Edmund R. Puczyłowski
  Czy można sklonować foton? Rafał Demkowicz-Dobrzański
  Można zacząć od banknotu Marek Kordos
  Szuflady pana Dirichleta Wiktor Bartol
  Przekształcenie piekarza Witold Sadowski
  Czym różniło się starożytne pojęcie ruchu od obecnego? Piotr Zalewski
  Ułamki łańcuchowe i saros Tomasz Kwast
  Czym różni się budowa woltomierza i amperomierza? Piotr Zalewski
  Kilka doświadczeń z monetą Mikołaj Korzyński
  Dodawanie wielkości gwiazdowych Tomasz Kwast
  Na czym polega paradoks bliźniąt? Piotr Zalewski
  Siła rachunków interwałowych Marek W. Gutowski
  O wielościanach większych i mniejszych Adam Piwocki
  Chytre sztuczki Anna Lorenc, Jarosław Bryk


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku