Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (7/09):

  Podzielność liczb w poziomych rzędach trójkąta Pascala   Adam Wyrzykowski
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Ciche supernowe   Michał Bejger
  Algorytmy aproksymacyjne    Marek Cygan
  Czy warto interesować się ,,gorszymi'' spółkami, czyli ryzyko i wskaźnik Sharpe'a    Mariusz Baryło
  Kosmiczna linijka 7. Co się kryje w centrum Galaktyki?   Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk
  Rozety i ostrołuki   Wojciech Guzicki
  Po co nam wartości własne?   Tadeusz Koźniewski
  Macierze oczami informatyka    Jakub Radoszewski (plik)
  Informatyczny kącik olimpijski (21): Naszyjniki    Tomasz Kulczyński
  Wykrywamy prądy    Stanisław Bednarek
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Niezmienniki na szachownicach    Joanna Jaszuńska
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku