Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (7/08):

  Prosty sposób na trójwymiarową scenę   Marian Marek Kędzierski (programy)
  Liczba chromatyczna płaszczyzny   Michał Adamaszek
  Stała Eulera   Tomasz Saweczko
  Między językiem a matematyką   
  Jak liczy komputer DNA   Olgierd Unold
  O rozdzielczości obrazów w astronomii   Tomasz Kwast
  Gdzie leżą środki ciężkości?   Marek Kordos
  Najprostsze silniki elektryczne   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Okno programowania   Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (10) - słownik przekątnych   Filip Wolski
  Kaustyka (dokładniej: katakaustyka) cykloidy to cykloida, a nawet dwie    Marek Kordos
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku