Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (07/04):

  Problem Malfattiego Jarosław Górnicki, Dariusz Panek
  Ukryta nieprawidłowość w grach Penneya Wojciech Krzemiński
  Bifurkacje, czyli o wędrówkach punktów po płaszczyźnie Witold Sadowski
  Olej na patelni, powierzchnia Słońca i wnętrze Ziemi Mikołaj Korzyński
  Pasiaste minerały Jacek Wołkowicz
  Analiza niestandardowa Leif Arkeryd
  Pan homo Anna Lorenc, Jarosław Bryk


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku