Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (6/08):

  Ułamki Fareya i okręgi Forda   Jarosław Faberski
  Jak liczy komputer   Agnieszka Międlar
  Nierówności na obrazkach   Marcin Pilipczuk
  Czarne światło   Grzegorz Derfel
  Czy to może być wielościan?   Marek Kordos
  Wyniki olimpiad   
  O obrotach   Tomasz Kwast
  Wytwarzamy ferrofluidy i zawiesiny ferromagnetyczne   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Losowe drogi żółwia   Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (9) - zliczamy ścieżki   Filip Wolski
  Lemat o głosowaniu i test rangowy    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku