Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (6/06):

  Całkowanie numeryczne   Jerzy Ginter
  Od struktury do dyfrakcji   Piotr Wójcik
  O cyklach i klikach   Tomasz Warszawski
  Zadania II i III stopnia oraz laureaci Olimpiad
  Hiperbole w czworokącie   Marcin Hauzer
  O tasowaniu kart   Marcin Hauzer
  Krzywizna pseudosfery   Piotr Przytycki
  Wół, lis i konik polny (II)   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku