Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (5/08):

  W poszukiwaniu funkcji skrótu   Michał Adamaszek i Stanisław Radziszowski
  O cyklach Hamiltona w grafach powstałych z drzew   Magdalena Bojarska
  O rodzinach zamkniętych na sumy teoriomnogościowe   Adam Dzedzej
  Chaos, widzę chaos...   Karolina Kielak
  Laboratorium Tatrzańskie (2)   Grzegorz Derfel
  Kosmiczna depresja czy akceleracja, czyli o interpretacji danych obserwacyjnych   Krzysztof Bolejko
  Jak zostać biegłym kalendarzystą?   Kung-Ming Tiong
  Mrówki, czyli piękno metaheurystyk   Karolina Sołtys
  Badamy zjawisko dyfrakcji i interferencji fal   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Losowanie kwadratów   Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (8) - kaktusy   Filip Wolski
  Lemat o głosowaniu - zasada odbicia    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku