Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (05/07):

  Kolorowanie wierzchołków kwadratu i sześcianu   Wojciech Guzicki
  Uniwersalna kosmiczna prędkość   Krzysztof Rejmer
  Galaktyki Wolfa-Rayeta   Krzysztof Czart
  O polu wieloboku   Adam Kolany
  Po co matematykowi nieskończoność?   Andrzej Białynicki-Birula
  Niebieskie niebo   Ewa Czuchry
  Martyngały    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku