Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (5/06):

  Konflikt i kooperacja, czyli Nobel 2005   Anna Żylicz
  Quake, Doom i matematyka   Jerzy Tyszkiewicz
  Gra, hex i pukty stałe   Filip Murlak
  Zagadka o mędrcach w czapkach   Joanna Jaszuńska
  Zosia i Tadeusz na zakupach albo gry logiczne rozróżniające grafy   Damian Niwiński, Marek Zawadowski
  Wół, lis i konik polny   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku