Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (05/04):

  Magiczne liczby foremne Jan M. Aarts
  Testy dla liczb pierwszych o czasie wielomianowym Ian Stewart
  Czy w Unii Europejskiej mówiono po polsku J. Miró, F. Rosselló
  Planetarium w Kopenhadze Mogens Niss
  Europejskie zakupy ze zniżką Giorgio Busoni
  Na ile obszarów krzywa algebraiczna może dzielić płaszczyznę
 
Themistocles M. Rassias
  Przekątna Cantora Michel Mendès France


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku