Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (4/09):

  Śledzenie promieni   Tomasz Idziaszek (dodatek)
  Co można zrobić z 1011 pomiarów?    Radosław Poleski
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Kosmiczna linijka 4. Polaris    Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk
  Dzieje świata faktoriałem odmierzane    Marcin Kuczma
  Nierówności między średnimi    Joachim Jelisiejew
  Informatyczny kącik olimpijski (18) - edycja specjalna    Filip Wolski (dodatek)
  Hipoteza Kemnitza   Michał Kieza
  Badamy ruch wahadeł chaotycznych    Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Język natury i architektury    Andrzej Walat (dodatek)
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej   
  Dziesięć wzorów na pole trójkąta    Joanna Jaszuńska
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku