Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (4/08):

  Laboratorium Tatrzańskie   Grzegorz Derfel
  Powierzchnia Boya   Zdzisław Pogoda
  O prezentach i dyskrecji   Tomasz Konrad Kujawa
  Następnik   Michał Adamaszek
  Błękitni maruderzy   Marcin Kiraga
  O zmiennych losach losowości w informatyce   Andrzej Walat
  Równanie Bellmana   Wojciech Kryński
  Wykorzystanie inwersji względem okręgu w dowodzie twierdzenia o n+2 okręgach stycznych   Mateusz Pluta
  Budujemy generator samodławny   Stanisław Bednarek
  Informatyczny kącik olimpijski (7) - gra Penneya jeszcze inaczej   Filip Wolski
  Prawo arcusa sinusa    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku