Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (04/07):

  Intranzytywne porządki   Marcin Makowski
  Kwaterniony i twierdzenie Lagrange'a o sumach kwadratów liczb całkowitych   Edmund R. Puczyłowski
  Hipoteza Waringa - ciąg dalszy twierdzenia Lagrange'a   Marek Kordos
  Bez obliczeń   Tomasz Kwast
  Budujemy tensometr oporowy   Stanisław Bednarek
  Złośliwy marynarz   Tomasz Früboes
  Współczynnik prawdomówności matek    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku