Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (4/06):

  Prz(e)chodzi Euler do Nagela   Michał Marcinkowski
  Ile jest wielościanów foremnych?   Zdzisław Pogoda
  Jak spada jabłko?   Piotr Zalewski
  Bombardowanie komety   Krzysztof Ziołkowski
  Jeszcze jedna   Andrzej Wrzesień
  Zadanie o podziale puli i arbitraż   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku