Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (3/09):

  Wprowadzenie do zgrubnej geometrii   Michał Skrzypczak
  Prawa Cassiniego   
  Od własności paraboli do równania funkcyjnego    Tomasz Tkocz
  Spotkanie z matematykiem   
  Kosmiczna linijka 3. Procjon: zagadkowy układ podwójny    Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Combinatorial Nullstellensatz w kombinatoryce przestrzennej    Mikołaj Bińkowski
  Czy komputer zna się na matematyce?    Piotr Krzyżanowski
  Przeprowadzamy elektrolizę    Stanisław Bednarek
  O robieniu wykresów    Adam Kolany
  Komentarz    Witold Bednarek
  Logomotywy: Niematematyczne obrazki    Andrzej Walat (aneks)
  Ciągi de Bruijna    Jakub Radoszewski
  Co za dużo, to niezdrowo?    Joanna Jaszuńska
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku