Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (3/08):

  Największa liczba na świecie   Tomasz Bartnicki
  Domniemania i hipotezy o turbulencji   Grzegorz Łukaszewicz
  Zbiory kresowe dla wielomianów o współczynnikach całkowitych   Tomasz Kobos
  Spacerkiem po kwadracie   Adam Kolany
  O pewnej sztuczce   Michał Skrzypczak
  Słowna kwota   Andrzej P. Urbański
  Badamy zjawisko rezonansu   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: O empirii i teorii na przykładzie uogólnienia gry Penneya   Andrzej Walat
  Historia astronomii   
  Informatyczny kącik olimpijski (6) - od przybytku głowa (nie) boli   Michał Adamaszek
  Uczuciowy tenisista    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku