Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (03/07):

  Pole magnetyczne w galaktykach   Krzysztof T. Chyży
  Wielomian Ehrharta   Marcin Hauzer
  Zjawisko Aharonova-Bohma   Paweł Tomasz Pęczkowski
  Dlaczego 2 * 2=4 czyli twierdzenia o rekursji   Adam Kolany
  Wyświetlacze ciekłokrystaliczne   Mikołaj Korzyński
  Trójki pitagorejskie   Marcin Hauzer
  Ciąg, który lubi nierówności    Jan Szejko
  Markow rządzi (nawet buldogami pod dywanem)    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku