Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (3/06):

  Diagramy Venna   Wojciech Guzicki
  Podziały przestrzeni euklidesowych   Paweł Janic
  Skracanie w uogólnieniach   Krzysztof Oleś
  Co można obliczyć   Marek Kordos
  (Nie)bezpieczne lądowanie   Piotr Zalewski
  Co można znaleźć nie dalej niż 5pc od Słońca?   Marcin Kiraga
  Przywrócić normalność   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku