Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (03/05):

  Obserwujemy zbieżność szeregów potęgowych, czyli Mathematica  
    w akcji   Przemysław Kajetanowicz
  Oddziaływania elementarne i wczesny Wszechświat  
    Stefan Pokorski, Krzysztof Turzyński
  Geometryczne osobliwości: niezmiennicze sumy   Jarosław Górnicki
  Pas Goulda   Krzysztof Czart
  Niezmienniki w geometrii   Marcin Pitera
  "Jak to czujesz?"   Paweł Poręba
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku