Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545

W numerze (03/04):

Rola opóźnienia w modelowaniu zjawisk przyrodniczych
Urszula Foryś
Od Galileusza do misji Galileo Krzysztof Ziołkowski
Pierścień Kaca Krzysztof Rejmer
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
Pizza Venna Jerzy Tyszkiewicz
Zadanie o gwieździe Michał Machura