Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (2/09):

  Czarne dziury w weekend - przewodnik praktyczny   Bożena Czerny
  Kosmiczna linijka: 2. Proxima Centauri    Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Algorytm SPFA   Krzysztof Piecuch
  Graficzna interpretacja sum ciągów arytmetycznych   Gustaw Sierzputowski
  VI Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej   
  Okna gotyckie i trójliście    Wojciech Guzicki
  Poznajemy zjawisko rozszerzalności cieplnej   Stanisław Bednarek
  Informatyczny kącik olimpijski (17): Rozkłady jazdy    Filip Wolski
  Logomotywy: Przemawiające obrazy    Andrzej Walat (aneks)
  Króliki i szufladki w geometrii    Joanna Jaszuńska
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku