Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (2/06):

  Pierwszy nowoczesny zegarmistrz   Marek Kordos
  Nieskończona zabawa   Wiktor Bartol
  Reakcje oscylacyjne   Ewa Gudowska-Nowak
  Kolorowe czapeczki - kontynuacja   Andrzej D±browski
  Rozkład ¶w. Mikołaja   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku