Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (1/09):

  Międzynarodowy Rok Astronomii 2009   Edwin Wnuk
  O paradygmatach    Konrad Rudnicki
  Kosmiczna linijka: 1. Obłok Oorta   Bożena Czerny, Agnieszka Janiuk
  Konkurs zadań astronomicznych   
  Kości Sichermana   Marcin Wożniak
  Punkty charakterystyczne na prostej Eulera   Martha Ubik
  Okna gotyckie - ciąg dalszy    Wojciech Guzicki
  Gra w zgadywanie    Jakub Radoszewski
  Badamy niezwykłe właściwości ciał sypkich   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Nowe obszary programowania    Andrzej Walat
  Informatyczny kącik olimpijski (16)    Filip Wolski
  Mała rzecz, a cieszy    Joanna Jaszuńska
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku