Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (1/08):

  Urodziny Donalda E. Knutha   
  Tablice prefikso-sufiksów   Wojciech Rytter
  O notacji asymptotycznej w analizie algorytmów   Łukasz Kowalik
  (100)16 centów za błÂąd   Marcin Peczarski
  Lądowanie na Tytanie   Krzysztof Ziołkowski
  Przezroczysta folia, czyli od pakowania zakupów do badania struktury tkanek mięœniowych   Piotr Podziemski
  Twierdzenie o czterech wierzchołkach   Jerzy Konarski
  Informatyczny kącik olimpijski (4) - gra na grafie   Filip Wolski
  mmm z wizytą w Delcie - ćwiczenia ze wstąÂżką   
  Od zwierciadła płaskiego do kalejdoskopu   Stanisław Bednarek
  Logomotywy: Definiowanie kwadartów, czyli wprowadzenie do programowania artystycznego   Andrzej Walat
  Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek    Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku